Föredrag och annat gott via sofikom

Uppsala Domkyrka / Manja Lehto
Uppsala Domkyrka / Manja Lehto

 

Ø  1 . Mitt modersmål är finska


 I detta föredrag beskrivs finskans väg till ett minoritetsspråk i Sverige. Ni får även veta vad detta med minoritetsspråk och finskans förvaltningsområde betyder för oss alla.
Information ges även om lagstiftningen gällande minoritetsspråk i Sverige, en ny lag från och med 2010-01-01.


 
Ø  2. Sverigefinnarnas historia – längre än Du tror


Särskilt efter andra världskriget, från 1940-talet och framåt, har det kommit finsk arbetskraft till Sverige, då Sveriges egen arbetskraft inte har räckt till. - Observera att t ex skogsfinnarna som flyttade från Savolax till rikets västliga delar i slutet av 1500-talet kan kallas för sverigefinnar. 
   
 
Ø  3. Skriv som Du talar – minikurs i finska


Finska är ett lätt språk att lära sig, om man vet hur finska språket fungerar i tal o skrift jämförd med  svenskan. Svenska och finska tillhör olika språkfamiljer, vilket syns i språkens olika struktur och uttryckssätt. Under minikursen får man lära sig dessa skillnader – och även lära sig att uttala finska ord rätt.


Ø  4. Havet förenar - om vår gemensamma historia från vikingatiden till tiden med finlandsbåtar


Redan under den förhistoriska tiden och särskilt under den historiska tiden har människor flyttat över havet från öst till väst och från väst till öst - och flytten fortsätter. 
Arbetsplatsrelaterade kurser i finska


Ø  Efter föredraget nr 3 kan ni beställa en nybörjarkurs i finska. Kursen blir skräddarsydd efter era önskemål och behov vad det gäller innehåll, längd och tider.
 
Ø  Det finns också en möjlighet till vidareutbildning i finska för dem som redan kan språket, men vill förbättra sitt ordförråd inom olika områden i arbetet.
 
 
sofikom   sträcker även ut sin hjälpande hand


...då ni vill göra studieresor till Finland för att kunna se hur en tvåspråkig kommun i Finland fungerar i praktiken.


...eller då ni vill kanske ordna olika tillställningar med finsk anknytning hemma i Sverige för att kunna bekanta er med era finskspråkiga kontakters/kunders/patienters kulturella bakgrund och sättet att leva i helg och söcken?


 
Studieresor till Finland för beslutsfattare i kommuner inom finskans förvaltningsområde i Sverige
 
 sofikom  hjälper er att skapa kontakter och ordna studieresor och studiebesök till just den tvåspråkiga finska kommunen som bäst kan jämföras med förhållandena i er egen kommun.

 
 sofikom  hjälper er att ordna studiedagar/temadagar där förutom faktainnehållet i själva temat även kan ingå t ex en snabbkurs i finsk tango eller rollspel där man övar det finska sättet att föra samtal - eller hur en konflikt löses på ”det finska viset”.

 

 

Firmafester med finsk mat och musik. Där kan  sofikom  hjälpa till med planeringen av festmeny och underhållning.
 
               *

 
  Ta gärna kontakt med oss, så träffas vi och planerar tillsammans hur  sofikom kan hjälpa just er i "den finska frågan" !

 


 

 


 
Per Brahe i Åbo / Manja Lehto
Per Brahe i Åbo / Manja Lehto